W szpitalu zaraziłam się wirusem HCV

Czy wiecie, że wirus HCV został wykryty na świecie dopiero na przełomie lat 1983-1985 i na świecie zaczęto go leczyć od 1985 r., natomiast w Polsce dopiero w latach 90-tych, przy czym testy diagnostyczne do wykrywania zakażenia pojawiły się dopiero w 1992 r. W latach 1992-1995, gdy wprowadzono u krwiodawców obowiązkowe badania pod kątem występowania wirusa HCV okazało się, że wielu z nich było tym wirusem zarażonych, a pobrana od nich krew została w latach wcześniejszych użyta do przetoczeń krwi. Pacjenci zarażeni w tamtym okresie trafili do szpitalnych oddziałów i poradni chorób zakaźnych po upływie od kilkunastu do kilkudziesięciu lat od zakażenia, gdyż przez wiele lat wirus HCV nie daje żadnych objawów. Niewątpliwie od 1992 r. w Polsce liczba zakażeń wirusem HCV znacznie zmalała. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego zdarzają się przypadki zakażeń wirusem HCV w szpitalach.

Oto historia Pani Weroniki, która została zarażona wirusem HCV w szpitalu

U Pani Weroniki w 25 tygodniu ciąży zdiagnozowano niewydolności szyjki macicy. W związku z powyższym Pani Weronika w dniu 26 listopada 2009 r. została przyjęta do szpitala w celu przeprowadzenia zabiegu założenia szwu okrężnego na szyjce macicy. Zabieg został wykonany prawidłowo i bez żadnych powikłań. Pacjentka została wypisana do domu dwa dni później. Wcześniej Pani Weronika przebywała w tym szpitalu w dniach: od 7 do 9 lutego 2010 r., od 22 do 26 lutego 2010 r., a następnie od 1 do 8 marca 2010 r. W sierpniu i listopadzie 2009 r. Pani Weronika miała pobieraną krew w Poradni Przyszpitalnej. W czasie ciąży z powodu nieprawidłowych wyników morfologii lekarz ginekolog skierował Panią Weronikę do hematologa. Lekarz hematolog, do którego kobieta została skierowana zlecił wykonanie badanie na przeciwciała HCV, które dało wynik dodatni. Pani Weronika we wrześniu 2010 r. podjęła leczenie w Poradni Hematologicznej. W grudniu 2010 r. Pani Weronika przebywała w szpitalu z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu C. W dniach od 11 do 13 kwietnia 2011 r. Pani Weronika ponownie trafiła do Szpitala. W badaniu bioptycznym wątroby rozpoznano przewlekłe zapalenie wątroby o minimalnym nasileniu z włóknieniem okołowrotnym GoS1 (według Battsa i Ludwiga). Zastosowane u Pani weroniki leczenie okazało się skuteczne. W chwili obecnej u Pani Weroniki nie stwierdzono obecności wirusa HCV. Pani Weronika jest wyleczona. Niemniej jednak każde leczenie przeciwwirusowe, po którym doszło do eliminacji wirusa z ustroju , wymaga kilkuletniej obserwacji, dość częste bywają nawroty choroby.

W tej sprawie istotna jest informacja, że Pani Weronika przed zajściem w ciążę korzystała z usług stomatologa, gdyż nosiła aparat ortodontyczny, który został zdjęty przed ciążą, ale nie miała wykonywanej ekstrakcji zębów. W szkole podstawowej miała przebite uszy. Kobieta nie korzystała z usług kosmetyczki, nie posiada tatuaży, nie została zaszczepiona przeciwko żółtaczce.

U osób zamieszkujących z z Panią Weroniką (męża i córki) nie stwierdzono zakażenia wirusem .

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. w pozwanym szpitalu nie stwierdzono zakażeń wirusami hepatotropowymi. Kontrole sanitarne przeprowadzone w dniach 25.08.2009 r., 3.09.2009 r., 16.12.2009 r. , 17.12.2009 r., 14.10.2009 r. nie wykazały uchybień w pracy szpitala.

Jak sprawę ocenili biegli i Sąd?

Biegli stwierdzili, że w dokumentacji medycznej znajdują się następujące informacje przemawiające za możliwością zakażenia wirusem HCV powódki w pozwanym szpitalu:

– hospitalizacje w dniach 26-31.08. 2010 r., 26-28.11.2009 r., 7-9.02.2010 r., 22-26.02.2010 r. W tym okresie zaistniały następujące czynniki ryzyka zakażenia:

– zabiegi powodujące przerwanie ciągłości tkanek : szwy szyjki macicy z uwagi na zagrażający przedwczesny poród, szycie krocza po porodzie;

– liczne pobrania krwi do badań laboratoryjnych,

– pobranie szpiku do badania hematologicznego,

– podawanie leków droga pozajelitową,

– fakt częstych hospitalizacji (powyżej 3).

Zdaniem biegłych do zakażenia Pani Weroniki wirusem HCV z przeważającym prawdopodobieństwem doszło do w w/w Szpitalu. Nie jest natomiast możliwe do udowodnienia, że do zakażenia doszło konkretnie w czasie hospitalizacji w listopadzie 2009 r.

Sąd podzielił stanowisko biegłych i wskazał , że z przeważającym prawdopodobieństwem, graniczącym wręcz z pewnością należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione okoliczności jedyny wniosek jaki się nasuwa jest taki, że do zakażenia Pani weroniki doszło w pozwanym szpitalu. Do wysnucia takiego wniosku upoważnia fakt wykonywania zabiegów medycznych o charakterze inwazyjnym wykonywanych w tejże placówce oraz ramy czasowe związane z prawdopodobnym czasem zakażenia, rozwojem choroby i jej skutkami. Poza tym w gruncie rzeczy brak jest innych realnych, możliwych źródeł zakażenia. Inne sposoby zakażenia zostały przez biegłego ds. chorób zakaźnych zdecydowanie wykluczone (zakażenie horyzontalne od domowników czy zarażenia przez kontakty seksualne) lub też uznano za mało prawdopodobne. Sąd zaznaczył, że źródłem zarażenia Pani Weroniki musiały być zaniedbania personelu medycznego w przestrzeganiu zasad reżimu sanitarno – epidemiologicznego podczas leczenia powódki w Szpitalu.

Szpital za zarażenie Pani Weroniki wirusem HCV musiał zapłacić 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi w dniu 10.04.2015 r., sygn. akt II C 74/11.

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy