Przez błąd dentysty pękła mi kość w szczęce i wypadł implant

Do mojej Kancelarii coraz częściej przychodzą klienci, którzy mówią, że lekarz stomatolog nieprawidłowo wykonał im leczenie protetyczne, nieprawidłowo wszczepił implanty lub źle przeprowadził leczenie ortodontyczne. Pierwsza moja myśl jest taka, że dentysta, który nieprawidłowo wykonał jeden z wyżej wymienionych zabiegów na pewno nie posiadał specjalizacji z tej dziedziny stomatologii i po prostu nie miał wystarczającej wiedzy, aby prawidłowo wykonywać bardziej skomplikowany zabieg stomatologiczny. Na 99% przypadków mam rację. Niemniej jednak lekarz stomatolog, który tylko skończył studia i nie kształcił się dalej, aby uzyskać tytułu specjalisty z określonej dziedziny stomatologii może obecnie wykonywać wszystkie zabiegi stomatologiczne nawet np. z zakresu chirurgii, czy ortodoncji. Z reguły dentyści tłumaczą się w Sądzie, że mają odpowiednie kwalifikacje pomimo, że nie posiadają specjalizacji, gdyż nauczyli się ortodoncji, czy protetyki w praktyce. W mojej ocenie takie tłumaczenie jest skazane na porażkę, gdyż w praktyce można się doszkalać, a nie kształcić od zera w jakimś prywatnym gabinecie stomatologicznym w określonej specjalizacji. Stomatologia pod tym względem jest specyficzna, gdyż np. operacji kardiologicznej nie może wykonywać lekarz, który nie posiada specjalizacji z kardiologii.

Oto historia Damiana Z. (imię zmienione), u którego doszło do pęknięcia kości podczas wykonywania przez dentystę zabiegu wszczepienia implanta w żuchwie 

Damian Z. w dniu 13.02.2012 r. zgłosił się do dentysty celem protetycznego uzupełnienia uzębienia. Lekarz dentysta zaproponował Damianowi wszczepienie trzech implantów zębowych, jednego w szczęce w okolicy zęba 25 i dwóch w żuchwie w okolicy zębów 36 i 46. Damian wyraził zgodę na zaproponowany mu przez stomatologa zabieg wszczepienia implantów.  Dentysta pierwszy implant w szczęce wszczepił w dniu 23.02.2012 r. Podczas zabiegu doszło do pęknięcia kości, wskutek czego implant po miesiącu samoistnie wypadł. Podczas kolejnej wizyty, w dniu 25.07.2012 r., dentysta wszczepił Damianowi dwa implanty w żuchowie 46 i 36, w obustronnym znieczuleniu nerwów żuchwowych. Po wszczepieniu dwóch implantów Damian zaczął odczuwać nieustępujące odrętwienie żuchwy. Po kilku dniach ponownie zgłosił się do dentysty, który wszczepił mu implant z zapytaniem, dlaczego drętwieje mu żuchwa. Dentysta przepisał Damianowi lek w formie iniekcji i zalecił przyjmowanie witaminy B. Jednak wobec braku poprawy stanu zdrowia Damian został skierowany do Centrum Stomatologicznego celem usunięcia wszczepionych implantów.

Damian pomimo usunięcia implantów stale odczuwał bóle i drętwienie żuchwy, powodujące duży dyskomfort oraz trudności w jedzeniu. Z uwagi na paraliż żuchwy, podczas posiłku jedzenie wypadało mu z ust. Zrezygnował ze spożywania posiłków w miejscach publicznych. Stale odczuwa dyskomfort związany z doznanym urazem. Damian w celu zmniejszenia skutków nieprawidłowo wszczepionych implantów odbył serię zabiegów rehabilitacyjnych, które jednak nie wpłynęły na poprawę jego stanu zdrowia. Stomatolodzy, którzy konsultowali Damiana jednoznacznie stwierdzili, że skutki uszkodzenia nerwów żuchwy mają charakter nieodwracalny.

Jak sprawę ocenili biegli i Sąd?

Z opinii biegłej z zakresu chirurgii szczękowej jednoznacznie wynikało, że zabiegi wszczepienia implantów zębowych zostały wykonane nieprawidłowo, gdyż Pani doktor do wszczepienia implantu w szczękę użyła zbyt dużej siły, co spowodowało pęknięcie kości i wypadnięcie implanta. Ponadto biegła wskazała, że implanty wszczepione w żuchwę miały nieodpowiednią długość, co spowodowało porażenie nerwu żuchwowego. Biegła stwierdziła także, iż zabiegi te można było wykonać prawidłowo, nie powodując uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Biegła ustaliła, ze Damian doznał 20% uszczerbku na zdrowiu. Biegła potwierdziła, że w odrętwienie żuchwy, które odczuwa Damian najprawdopodobniej nigdy nie ustąpią. Ponadto biegła stwierdziła, że u Damiana rozwija się neutralna nerwów żuchwowych tj. bolesne schorzenie występujące po uszkodzeniu nerwów przy wprowadzaniu implantów.

Sąd biorąc pod uwagę opinię biegłego wydaną w niniejszej sprawie nie miał wątpliwości, że lekarz ponosi winę za skutki nieprawidłowego wszczepiania implantów Damianowi. W ocenie Sądu działanie lekarza stomatologa było sprzeczne ze standardami wiedzy medycznej i zasadami zachowania należytej staranności. Zdaniem Sądu Damian udowodnił, że na skutek nieudanych zabiegów wszczepienia implantów doznał krzywdy związanej z urazem nerwów żuchwy. Pierwszy z zabiegów implantacji wywołał u Damiana ból, spowodowany pęknięciem kości szczęki. W konsekwencji implant wypadł samoczynnie. Następne zabiegi implantacji wykonane podczas jednej wizyty lekarskiej, wywołały u Damiana ból i odrętwienie obustronne żuchwy. Dolegliwości te nie ustępowały po upływie kilku dni od wykonania zabiegów, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia wszczepionych implantów. Zabieg ten również wiązał się z dolegliwościami bólowymi oraz obawą, co do jego powodzenia. Podjęte leczenie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, a skutki zabiegu w postaci odrętwienia żuchwy i bólu nie ustąpiły do chwili obecnej.

Zakład Ubezpieczeń, w którym lekarz stomatolog miał wykupioną polisę OC musiał wypłacić Damianowi 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce w dniu 10 listopada 2015 r., sygn. akt I C 52/15.

 

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy