Lekarz przez pomyłkę rozpoznał u mnie raka

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu historię pacjentki u której chirurg onkolog pomylił raka skóry z tzw. zmianą skórną o typie kreatosis actinica. W toku postępowania sądowego okazało się, że lekarz nie przeprowadził bowiem żadnej diagnostyki dermatologicznej, ani mikrobiologicznej. Swoją diagnozę oparł wyłącznie na oględzinach zmienionego miejsca na skórze pacjentki. W konsekwencji lekarz podjął błędną decyzję, co do wyboru odpowiedniej metody leczenia. Historia Pani Joanny Z. doskonale pokazuje, że popełnienie przez lekarza błędu diagnostycznego bardzo często pociąga za sobą błąd terapeutyczny, gdyż de facto pacjent przez błędną diagnozę jest leczony na inne schorzenie, niż to na które w rzeczywistości choruje. Z tego powodu w mojej ocenie błąd diagnostyczny jest najpoważniejszym w skutkach dla pacjentem rodzajem błędu medycznego. Zapraszam do lektury wpisu.

Oto historia Pani Joanny Z., u której lekarz błędnie rozpoznał raka skóry

Pani Joanna Z. (imię zmienione) z uwagi na pojawienie się zmiany skóry na brodzie zgłosiła się do Lekarza w Centrum Medycznym w B. Lekarz dokładnie obejrzał zmianę, która miała postać płaskiego owrzodzenia o średnicy ok. 3 cm, przeprowadzeniu wywiadu z Panią Joanna na temat wcześniejszego leczenia, stwierdził, że zmiana ma typ owrzodzenia rakowego (rak podstawnokomórkowy) i skierował ją do zabiegu. Lekarz nie wykonał żadnych badań z zakresu diagnostyki dermatologicznej i mikrobiologicznej. Pani Joanna w wyznaczonym terminie przeszła w znieczuleniu nasiękowym zabieg usunięcia zmiany skórnej okolicy brody, wielkości 2×3 cm. Po wykonanym zabiegu twarzy lekarz nie zastosował profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej. Po operacji zlecono wykonanie badania histopatologicznego wyciętej zmiany. Wyniki badania wykluczyły raka twarzy. Okazało się, że zmiana na brodzie Joanny Z., to creatosis actinica – rogowacenie słoneczne bez żadnych cech złośliwości.

Joanna Z. po 2 miesiącach od zabiegu zauważyła, że w okolicy miejsca operowanego ponownie pojawiło się owrzodzenie. Lekarze zalecili stosowanie antybiotykoterapii. Leczenie antybiotykiem nie dało jednak oczekiwanego efektu. Joanna Z.  konsekwencji została skierowana do szpitala,  gdzie rozpoznano u niej ropne zapalenie skóry. Pobrany materiał ze skóry policzka lewego w badaniu histopatologicznym ostatecznie wykazał przewlekłe owrzodzenie z ogniskami naciekania nabłonka w brzegu owrzodzenia i nie uwidoczniono cech piodermii zgorzelinowej. W szpitalu Pani Joannie dokładanie oczyszczono ranę policzka, wykonano przeszczep skórny z uda lewego na oczyszczoną ranę policzka.

Pani Joanna Z. w pozwie zarzuciła lekarzowi, że popełnił błąd diagnostyczny w postaci nieuprawnionego rozpoznania raka skóry (nabłoniaka podstawnokomórkowego). Ponadto zarzuciła, że lekarz nie rozpoznał  właściwego schorzenia oraz błąd terapeutyczny w postaci nieprawidłowego leczenia i wykonania nieuzasadnionego zabiegu operacyjnego.

Jak sprawę ocenili biegli i Sąd?  

Biegli jednoznacznie wskazali, że opis zmiany na skórze twarzy nie upoważniał lekarza do postawienia pewnego rozpoznania raka podstawnokomórkowego, mógł być jedynie podstawą podejrzenia jako jednych z możliwych patologii, która wymagała weryfikacji. Zmiana o typie kreatosis actinica może przybierać wygląd podobny do raka płaskonabłonkowego lub podstawnokomórkowego, stąd konieczna była diagnostyka różnicowa z pobraniem wycinka. Oględziny zmiany na skórze twarzy powinny stanowić punkt wyjściowy podejrzenia choroby nowotworowej skóry. Biegli uznali, że rozpoznawanie nowotworów bez jakiejkolwiek diagnostyki wstępnej i wykonywanie zabiegów szpecących twarz stanowiło działanie poniżej standardu.

W ocenie Sądu lekarz ponosi winę rozumieniu art. 415 k.c., w kategorii co najmniej niedbalstwa, polegającą na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego owrzodziałej skóry twarzy bez wykonania wymaganej diagnostyki dermatologicznej i mikrobiologicznej, a także nie zastosowaniu profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej. Zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie przeprowadzenie operacji wycięcia zmiany skóry, która nie była zmianą nowotworową było przyczyną powikłań, które w późniejszym czasie doprowadziły do konieczności  wykonania przeszczepu, który w przypadku zakończył się złym efektem kosmetycznym. Podsumowując Sąd uznał, że przeszczep skóry był zabiegiem naprawczym po nieprawidłowo przeprowadzonej diagnostyce i wyborze metody leczenia.

Szpital za błąd diagnostyczny lekarz musiał zapłacić Pani Joannie Z. 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej w dniu 21.08.2015 r., sygn. akt  I C 46/12.

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy