POMOC PRAWNA

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom.

Zakres oferowanych usług obejmuje zwłaszcza: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów oraz reprezentację przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej. Kancelaria ponadto w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułów błędów medycznych reprezentuje pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach:


PRAWO CYWILNE

- sprawy o zapłatę
- sprawy związane z prawem własności
- sprawy o zasiedzenie nieruchomości
- sprawy o zniesienie współwłasności
- sprawy o odszkodowanie
- sprawy o ochronę dóbr osobistych
- sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
- negocjowanie oraz sporządzanie umów


PRAWO SPADKOWE

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
- sprawy o dział spadku
- sprawy o zachowek
- sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
- sprawy dotyczące zapisu i polecenia oraz związane z podważeniem
- autentyczności testamentów sporządzonych odręcznie


PRAWO RODZINNE

- sprawy o rozwód
- sprawy o separację
- sprawy o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
- sprawy o podział majątku wspólnego między małżonkami
- sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
- sprawy o alimenty


PRAWO GOSPODARCZE

- rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
- rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
- rejestracja sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym


WINDYKACJA

- postępowanie przedsądowe

Na etapie przedsądowym w pierwszej kolejności podejmowane są próby polubownego załatwienia sporu. Kancelaria w imieniu Klienta prowadzi negocjacje z dłużnikiem oraz sporządza stosowne pisma celem zabezpieczenia jego interesów m.in. wezwania do zapłaty.

- postępowanie sądowe

Na etapie sądowym Kancelaria oferuje sporządzenie pozwu oraz dalszych pism procesowych podczas trwania procesu, środków odwoławczych oraz reprezentację Klienta w Sądzie.

- postępowanie egzekucyjne

Na etapie postępowania egzekucyjnego Kancelaria oferuje pomoc prawną  m.in. w zakresie sporządzania skarg na czynność komornika oraz podejmuje inne niezbędne działania zabezpieczające interesy Klienta podczas trwania egzekucji komorniczej.

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

- spory z deweloperami
- zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
- postępowanie windykacyjne

 

O KANCELARII       ODSZKODOWANIA       POMOC PRAWNA       KWALIFIKACJE       PUBLIKACJE       KONTAKT