PUBLIKACJE

ZESPÓŁ KANCELARII ŻYCZY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT

Data dodania: 2016-12-17

Szanowni Państwo,W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia zespół Kancelarii życzy Państwu zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.Pozdrawiamy serdecznie,Adwokat Anna Koniuszko wraz z...więcej »


UŻYTKOWNIK WIECZYSTY MOŻE ZASIEDZIEĆ NIERUCHOMOŚĆ

Data dodania: 2016-12-17

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. W piątek Sąd Najwyższy podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę dotyczącą instytucji zasiedzenia....więcej »


ULGA MIESZKANIOWA W PIT - SPŁATA EKSMĘŻA DAJE PRAWO DO ULGI

Data dodania: 2016-12-17

Rozwodnik nie płaci podatku, jeśli za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości odkupi wspólną działkę od byłego małżonka. Podział majątku po rozwodzie i związane z tym rozliczenia są przedmiotem wielu...więcej »


KARPIE WYMAGAJĄ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA

Data dodania: 2016-12-15

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i utrzymany nim w mocy wyrok I instancji uniewinniający trzech sprzedawców ryb oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami. SN stwierdził, że doszło do świadomego zadawania...więcej »


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY JEDNAK ZOSTANIE

Data dodania: 2016-12-15

Obywatele nadal będą musieli rejestrować swoje adresy, również drogą elektroniczną. Zapowiedziana i wielokrotnie odkładana likwidacja obowiązku meldunkowego (ostatecznie miała ona nastąpić 1 stycznia...więcej »


DAROWIZNA OD OJCA Z RĘKI DO RĘKI Z RYZYKIEM OPODATKOWANIA

Data dodania: 2016-12-15

Izba skarbowa nie zgodziła się z korzystnym dla obdarowanych stanowiskiem sądu. By darowizna była zwolniona z podatku, fiskus wymaga wpłaty na konto przez darczyńcę, a nie zaniesienia gotówki do banku przez...więcej »


KORZYSTANIE Z MONITORINGU MOŻE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE SĄSIADÓW

Data dodania: 2016-12-14

Rejestracja aktywności osób trzecich na ich nieruchomości oraz ich życia prywatnego, zdaniem Sądu, narusza prawa do prywatności, a także prawa do wizerunku. Sąd Apelacyjny podkreślił, że już samo utrwalenie...więcej »


LEKARZE MOGĄ JUŻ WYSTAWIAĆ ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA

Data dodania: 2016-12-12

Od 2016 r. lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca 2017 r. - obowiązywać będą dotychczasowe papierowe zwolnienia. Rozwiązanie wprowadza udogodnienia, ale i nowe...więcej »


KTO POWINIEN ODŚNIEŻAĆ CHODNIKI?

Data dodania: 2016-12-12

Zasada jest taka: za sprzątanie, a zimą – odśnieżanie chodnika i zwalczanie na nim śliskości – odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż...więcej »


CZY NALEŻY SIĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYKONYWANĄ W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W 2016 r.?

Data dodania: 2016-12-12

Z uwagi na fakt, że w tym roku pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w niedzielę (tak samo jest z 1 stycznia 2017 r. - Nowy Rok), to osobie pracującej w takie dni należą się świadczenia jak za pracę w...więcej »


CZY NIENARODZONE DZIECKO MOŻE BYĆ SPADKOBIERCĄ?

Data dodania: 2016-12-07

Tak, przykład sytuacji z życia wziętej. W przypadku, gdy mężczyzna (ojciec dziecka) umrze w czasie, kiedy jego żona/partnerka (matka dziecka) była w ciąży, to ich wspólne nienarodzone w chwili śmierci...więcej »


CZY MOŻNA ZRZEC SIĘ DZIEDZICZENIA?

Data dodania: 2016-12-07

Zgodnie z art. 1048 k.c. spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie...więcej »


NOWY RODZAJ RACHUNKU BANKOWEGO - RACHUNEK RODZINNY

Data dodania: 2016-12-07

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe – rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia,...więcej »


CZY POWÓD/POZWANY MOŻE NAGRYWAĆ ROZPRAWĘ SĄDOWĄ?

Data dodania: 2016-12-01

TAK. Zgodnie z art. 162¹ kpc Sąd na wniosek strony może wyrazić zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd...więcej »


CZY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (tzw. 500 PLUS) MA WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Data dodania: 2016-12-01

NIE. Zgodnie z art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczenie wychowawcze (tzw. 500 PLUS) nie ma wpływu na wysokość alimentów. W praktyce oznacza to, że świadczenie wychowawcze pobierane np....więcej »


ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

Data dodania: 2016-12-01

W dniu 18 października b.r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 539).Ustawa ta zmienia m.in. art. 1015 § 2 kodeksu...więcej »


UJEDNOLICONE STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY CIĄŻY PATOLOGICZNEJ

Data dodania: 2016-06-20

2 czerwca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej...więcej »


UBEZPIECZENIE OC OBEJMUJE PRYWATNE KOSZTY LECZENIA I REHABILITACJI

Data dodania: 2016-06-22

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15 orzekł, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje...więcej »


O KANCELARII       ODSZKODOWANIA       POMOC PRAWNA       KWALIFIKACJE       PUBLIKACJE       KONTAKT